සාමසාධනයේ

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා සාමසාධකයන්ගේ කාර්යභාරය ප්‍රදර්ශනය කිරීම

මෙම - ප්‍රදර්ශනය තුලින් පුත්තලම, වවුනියාව, කිලිනොච්චිය, හම්බන්තොට, මඩකලපුව සහ අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල පවත්වන ලද නේවාසික වැඩමුළු සහ සාමසාධක ක්‍රියාකාරකම් වලදී යොවුන් කාන්තා සාමසාධකයන් විසින් කරන ලද නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා සාම ක්‍රියාකාරීන්ගේ අත්දැකීම් ලොව පුරා විසිරී සිටින කාන්තා සාමසාධකයින්ගේ අත්දැකීම් වලට සමාන වේ.ඔවුන්ගේ භූමිකාවන් සහ දායකත්වයන් බොහෝ විට නොසලකා හැරීම, අවතක්සේරු වීම, බැහැර කිරීම හෝ අදෘෂ්‍යමාන වීම දක්නට ලැබේ. මෙවැනි සන්දර්භයක් තුළ, ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සහ කල්පවත්නා සාමයක් තහවුරු කිරීම උදෙසා, මෙම තීරණාත්මක කාර්යභාරය ඉටුකිරීමට තරුණ කාන්තා සාමසාධකයන් ඇතුළු සාමසාධකයන් ගොඩනැගීම සහ දිරිමත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාව විසින් අඛණ්ඩව සිදුකිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

තමන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන අභියෝග, තමන්ට ලැබෙන සහයෝගය සහ සමාජය තුළ තමන්ගේ භූමිකාව, තමන් දකින ආකාරය යනාදී සාමසාධනයේ විවිධ පැතිකඩ පිළිබඳ කාන්තාවන් 25 දෙනෙකුගේ අදහස් ලේඛනගත කිරීම සඳහා 2021 වර්ෂයේ දී සමානාත්මතාවය සහ යුක්තිය සඳහා වූ කේන්ද්‍රය (CEJ) විසින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණ අධ්‍යයනයක් මත මෙම ව්‍යාපෘතිය පදනම් වී ඇත.

මෙම කාර්යභාරය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, CEJ විසින් SAFE පදනම සහ අනුරාධපුරයේ රජරට ප්‍රජා කේන්ද්‍රය (RPK), විලුතු සංවිධානය, මුස්ලිම් කාන්තා සංවර්ධන අරමුදල (MWDT), සහ පුත්තලම ප්‍රාජා දිරිය පදනම, මඩකලපුවේ කාන්තා අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ ජාලය (NewAROW), හම්බන්තොට සංවර්ධන සම්මේලනය (WDF), මහනුවර සමාජ සංවර්ධන ආයතනය (ISD) සහ වවුනියාවේ ලංකා සරණාගතයන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා වූ සංවිධානය (OfERR) සමඟ හවුල්කාරීත්වයන් ගොඩනගා ගන්නා ලදි. CEJ සහ එහි හවුල්කාරී සංවිධාන මෙම වැඩමුළු, මූලික සාකච්ඡා, ජාලකරණය සහ මෙම ඩිජිටල් ලේඛනාගාරය ඔස්සේ සාමූහික සාමය වෙනුවෙන් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීම, රැකියාවට සම්බන්ධ වීමට තරුණ කාන්තාවන් දිරිමත් කිරීම සහ මාර්ගගත කටයුතු වල සිට ජාතික ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා වන බිම් මට්ටමේ උපදේශනය දක්වා වූ විවිධ මට්ටම්වල කටයුතු කරන කාන්තා සාම සාධකයන්ගේ කාර්යය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ හඳුනා ගැනීම අරමුණු කර ගෙන ඇත.

කලා කෘති

ප්‍රදර්ශනය කරන ලද කලා කෘතියේ සමීප දසුනක් සඳහා, කරුණාකර පහත රූප මත ක්ලික් කරන්න