මෙම එක්සත් ජාතීන්ගේ රාජ්‍ය සේවා දිනයේ දී, සමානාත්මතාවය සහ යුක්තිය සඳහා වූ කේන්ද්‍රය (CEJ) විසින් ලිංගික අල්ලස් යනු පිළිගත නොහැකි සහ බරපතල දූෂණයක් යනුවෙන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පූර්ණ මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයක් සාඩම්බරයෙන් දියත් කරනු ලබයි.

ලිංගික අල්ලස් යනු රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු (උදා: ග්‍රාම සේවක, පොලිස් නිලධාරි, සමෘද්ධි නිලධාරි, විනිසුරු, යනාදී) වැනි බලතල දරන අයෙක් තමන් විසින් සැපයීමට බැඳී සිටින යම් සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් වූ කොන්දේසියක් ලෙස තමන් සමඟ ලිංගික කටයුත්තක නිරත විය යුතු බවට වන ඇඟවීමක් හෝ ඉල්ලීමක් අදාල සේවාලාභියා වෙතින් සිදුකිරීමයි. නිසි අවබෝධයක් සහ ඒ පිළිබඳ වන පර්යේෂණ වල හිඟකම හේතුවෙන් ලිංගික අල්ලස් සිද්ධීන් ලොව පුරා වාර්තා වන්නේ ඉතා අඩුවෙනි. ශ්‍රී ලංකාව තුලද, ගෘහ මූලිකත්වය දරණ කාන්තාවන් ද ඇතුළු කාන්තාවන් සහ LGBTQI ප්‍රජාවේ පුද්ගලයින් රාජ්‍ය සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමේදී ලිංගික අල්ලස් සිද්ධීන්ට මුහුණ දෙන බව සමානාත්මතාවය සහ යුක්තිය සඳහා වූ කේන්ද්‍රය CEJ විසින් සිදුකරන ලද අතීත සහ සිදුකරමින් පවතින  පර්යේෂණ මගින් පෙන්වා දී ඇත. එවැනි සේවාවන් ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සමාජ-ආර්ථික, සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ශ්‍රම බලකාය ලෙස, රාජ්‍ය අංශය විසින්, දූෂණයෙන් තොර සේවාවන් දිරිමත් කිරීම සහ රාජ්‍ය අංශයේ ලිංගික අල්ලස් සපුරා පිටුදැකීම තුලින්, ලිංගික අල්ලස යන අපරාධය සමාජයෙන් තුරන් කිරීමට පෙරමුණ ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අප සැමට ඉටු කිරීමට කාර්යභාරයක් ඇති අතර ඒ සඳහා පහත පරිදි ඔබට සම්බන්ධ විය හැක:

  • ලිංගික අල්ලස් සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර දැනගැනීමට සහ මහජන කතිකාවත හා සම්බන්ධ වීමට පහත සබැඳි (Facebook, Twitter, Instagram) ඔස්සේ අපගේ ව්‍යාපාරය හා මාර්ගගතව සම්බන්ධ වන්න.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ දැනුම් පරතරය අවම කිරීමට සහ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සවිබල ගැන්වීමට ඔබේ මිතුරන් සහ ජාලයන් අතර පොස්ට් බෙදා ගන්න.
  • ලිංගික අල්ලස් සම්බන්ධයෙන් වන නීති සහ ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න.
  • අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත ලිංගික අල්ලස් පිළිබඳ සිද්ධීන් වාර්තා කිරීම සඳහා 1954 අමතන්න.

අපගේ ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ වීම ගැන අප ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙමු!